installeer Aldfaer in Windows Vista 7 8 10

Aldfaer, een gratis Nederlandse genealogie programma is te downloaden vanaf de downloadpage van Aldfaer, de laatste versie is 6.2

menu

voorbereidingen

Op figuur 1, hiernaast, ziet u een stukje van de startpagina van Aldfaer (op Internet) met links onderin de link naar de download van Aldfaer, hier is ook de laatste versie te zien, in dit geval 6.2, als u op de link klikt komt u op de volgende pagina, zie figuur 2, zie hieronder.
Klik nu de link zie rode kader en de download gaat beginnen.

Hoe en waar je Aldfaer moet downloaden blinkt niet uit in duidelijkheid, helaas.

2

Klik nu op bestand opslaan, zie figuur 3

3

Waar u de download opslaat is niet van belang, als u maar onthoudt wáár. De programma-naam ziet er als volgt uit: Aldfaerxxx.exe, de xxx staat voor de versie van Aldfaer. De huidige versie is: Aldfaer62.exe, door te dubbel klikken (figuur 4), wordt het installeren gestart, zie figuur 5.

4

Op de downloadpage staan bijna alle oude versies van Aldfaer. Als u van bv versie 3.4.2 naar 4.2 wilt en verder naar 6.2, is het nodig ook de tussenliggende versies te downloaden en te runnen om zo de database te 'updaten' naar de nieuwste versie. U kunt een stamboom van versie 4.2 zonder meer inlezen in versie 6.2, maar u kunt niet meer terug.
Het is omslachtig maar het kan niet anders. Meer is hierover te vinden op het Aldfaer Forum, waar diverse deskundigen en gebruikers vragen beantwoorden.

het eigenlijke installeren van Aldfaer

5 In figuur 5 ziet u het eerste window wat verschijnt nadat u de installatie bent begonnen.
Het gebruikelijke verhaal, let wel op dat de versie van Aldfaer hier niet wordt genoemd.

Druk vervolgens op de knop volgende.
6 In figuur 6 ziet u hoe Aldfaer het voorstel doet om Aldfaer in C:\Aldfaer te installeren, zie binnen het rode kader. Dit is een prima idee.

Wanneer u Aldfaer in C:\Program Files\Aldfaer zou installeren, kunt u er zeker van zijn dat er problemen ontstaan, vroeg of laat. Dus niet doen.

Windows is niet hoofdlettergevoelig: C:\Aldfaer is hetzelfde als c:\aldfaer
7 In figuur 7 ziet u hoe u Aldfaer op schijf D kunt installeren.

Op de C partitie staat het OS (operating system) Windows XP, Vista, 7, 8 of 10. Wanneer er problemen zijn met het OS zijn, of een virus heeft bezit genomen van uw computer, is het soms noodzakelijk dat de C schijf opnieuw wordt geformateerd met als gevolg dat programma's en data verloren gaan, zeker wanneer een goede backup ontbreekt, dan bent u alles kwijt. Een systeemherstel zou voor hetzelfde dataverlies kunnen zorgen.
Door nu een D partitie aan te maken of te laten aanmaken en daar programma's en gegevens op weg te schrijven, zijn deze gegevens daar relatief veilig. Op deze manier houdt u OS en data van elkaar gescheiden.
Een goede backup blijft altijd nodig.
Onder een goede backup versta ik een backup die al uw aanvullingen en wijzigingen gemaakt met, voor en door Aldfaer, zoals daar zijn: de materialen, gegenereerde rapporten, de aanvullingen die u maakte op uw rapporten, de hookbestanden die u maakte en de database(s).
En die backup staat in ieder geval op een andere plaats (schijf, stick of cloud) dan waar Aldfaer is geïnstalleerd.

8 In figuur 8 ziet u dat de bewuste map nog niet bestaat en daarom de vraag of die gemaakt moet worden, klik Ja en het installeren kan verder gaan.
9

In figuur 9 de ultieme vraag om verder te gaan, klik Start

10 Figuur 10 geeft aan dat Aldfaer geïnstalleerd en klaar is om voor de eerste keer te starten klik daarom op Starten om de installatie te beëindigen en Aldfaer te starten. Let op het vinkje in het rode kader.
Staat het vinkje uit dan wordt alleen de installatie beëindigd.
11

Figuur 11 geeft aan dat er een update van de Aldfaer rapporten of sjablonen is het is altijd raadzaam deze te installeren, eea gaat vanzelf.
Let wel, deze zaken worden dus geïnstalleerd in de mappen die Aldfaer vaststelt, later (figuur 12) kunt u de mappen voor Invoegbestanden nog wijzigen.

Sluit het venstertje Aldfaer vensters, dit heeft nu geen functie.

Aldfaer instellen

1213

In Figuur 12 kunt u de paden voor diverse onderdelen van Aldfaer instellen.
U bereikt dit scherm via menu - Extra - Instellingen - Bestanden
Alles staat goed behalve de eerste -rapport uitvoer-, zie rode kader. Het is beter die instellen zoals Figuur 13 laat zien.
Aldfaer maakt de map aan als die nog niet mocht bestaan, verder gebeurt er niets! Later geef ik aan hoe de Bonus rapporten handmatig installeert.

Aldfaer gebruikt de Windows systeemvariabele voor uw documenten (fig.12), als u die variabele niet verandert, komt eea in bijv c:\users\public\documents of c:\users\jan\documents of iets van dien aard of kortweg Mijn Documenten of Documents. Voor mij een reden om dit aan te passen zoals u in fig. 13 ziet.
Op deze manier vallen alle sjablonen ook de bonusrapporten onder de map .../aldfaer/aldfaer sjablonen

Dus op twee plaatsen in Aldfaer kunt u uw paden opgeven cq instellen:
Menu -> Stamboom - Eigenschappen ...
Kies hier een map waar u uw materiaal denkt te kunnen opslaan. (Deze optie kunt u alleen bereiken wanneer er een database open is.)

Menu -> Extra - Instellingen ...
Kies hier onder Rapporten - Bestanden en even verder op Veiligheidskopie.

Zorg als u uw pad voor veiligheidkopieën opgeeft dat deze niet in C:\Program Files\ of C:\Program Files (x86)\ ligt want dan krijgt u ook problemen met het terugvinden etc.

Samenvattend: alles buiten de genoemde mappen op C houden.

1415

Een nieuwigheid of een feature, als u dat wilt, in versie 6 is het internetcontact met MyHeritage, let op deze optie staat standaard aan. Zie figuur 14.
Wilt u dit niet, schakel eea uit. Of wanneer u een grote database heeft, is het raadzaam wanneer u toevoegingen doet deze functie even uit te schakelen. Zie Figuur 15.

Een aan/uit knop, zoals voor het privacyfilter, in het menu - Extra zou handig zijn.

Bonus rapporten handmatig installeren

16 Wanneer u de map van Eigen sjablonen en invoegtoepassing hebt veranderd, zoals figuur 13 aangeeft, is het noodzakelijk de Bonus rapporten handmatig te installeren.
Ga het internet op en open de home page van Aldfaer, klik op Download etc, zie figuur 1, klik vervolgens zie rode kader figuur 16.
17 Selecteer de url in het rode kader van figuur 17 kopieër hem daarna, met bijv toetsencombinatie Ctrl-C of via het menu van de rechtermuisknop.
Nu gaat u weer naar Alfaer, ga via menu - Help, rechts boven in de knoppenbalk, naar Versiebeheerinvoegtoepassingen en paste met bijv Crtl-V de url onderin het vakje zie figuur 18. Let goed op, de url mag geen spaties aan het begin en eind hebben anders werkt het niet. Klik nu op de blauwe i en druk de knop Installeer.
1819

© Sam Francke 2017 contact met maker